Coaching

Dabarts Coaching&Arts ondersteunt en begeleidt professionals op het gebied van regie, choreografie, mime, theater, circus en scenografie.

Zowel in individuele trajecten als in teamcoaching voert Dabarts zijn begeleiding altijd samen met de klant uit en altijd in voor de klant specifiek ontwikkelde en uit te voeren trajecten. De ontwikkelingswensen zijn de spiegels waarmee al het handelen geëvalueerd wordt. Een goed beeld van de beginsituatie is van groot belang maar ook een constante terugkoppeling gedurende trajecten evenzeer. We richten ons samen met de klant op ontwikkeling en op datgene wat lukt. Alleen dan blijft begeleiding betekenisvol, dus succesvol.

DabartsDe Ontwikkelingsgerichte werkwijze is een manier van coachen waarbij het project van de klant steeds in verband gebracht wordt met zijn persoonlijke ontwikkeling. Elke mens ontwikkelt zich in een bepaalde levensfase verder in zijn identiteit. Daar heeft Dabarts oog voor. Door concrete projecten op die manier te kaderen, ontstaat er zingeving en motivatie om het project tot een goed einde te brengen. Levensmissie, patronen, zelfsturing, dialoog en relationeel `veld` zijn de centrale begrippen in helpen van mensen in hun creatieve ontwikkeling.

Veel te vaak richten artiesten zich hun aandacht op problemen. In plaats van vruchteloos te speuren naar de oorzaken daarvan, kunnen zij zich beter concentreren op wat wel goed gaat. Het oplossingsgericht denken focust op oplossingen en niet op problemen, op de toekomst en niet op het verleden en maakt de weg vrij voor een positieve en pragmatische manier om vooruitgang te boeken.

Dabarts heeft de stellige overtuiging dat veranderingen alleen beklijven als de klant zicht heeft bijv. vanuit welke overtuiging hij zijn eigen probleem in stand houdt (“ ik doe het toch nooit goed”) en hoe hij/zij daar zelf verandering in aan kan brengen. Soms blijft het onduidelijk waarom zaken gaan zoals ze gaan, er lijkt geen verklaring te vinden. Bijvoorbeeld: het lijkt wel of je niet succesvol mag zijn in je creatief werk. Of twee acteurs die ondanks alle pogingen niet samen lijken te mogen werken. Systemisch kijken en Opstellingen geeft dan nieuwe inzichten. Er kan sprake zijn van verstrikkingen die zelfs generaties terug kunnen gaan. In de begeleidingstrajecten kunnen opstellingen gebruikt worden.

:: Go Home ::
coaching